Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Friday, July 22, 2016

ANH & EM - thơ Hoài Huyền Thanh


Hoài Huyền Thanh

 ANH & EM


Anh
Em nhìn Anh nói
Lặng lẽ nghe Anh độc thoại
Đây
không phải lần đầu
Dặn lòng không bối rối
Cớ sao
Như mây lưng chừng đỉnh núi
Em bâng quơ tự hỏi
Nếu… như là… không nếu
Liệu lá có buồn khi nắng rưng rưng
Em
Anh nhìn Em lặng lẽ
Vốn như đời Em vẫn thế
Dòng sông mải miết
Chở nỗi buồn
hỏi chuyện người dưng
Trả áo hoàng hoa
ngày xưa ai lỗi hẹn
cho heo may về
quay quắt nhớ thu xa.

HOÀI HUYỀN THANH

Vào thu 2016

No comments: