Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Saturday, September 6, 2008

DANH SÁCH VÀ EMAIL CỦA TÁC GIẢ (Đang bổ sung)

DANH SÁCH VÀ EMAIL CỦA TÁC GIẢ 
(chưa đủ, đang bổ sung)

Bành Phi Lân: lanbanhphi@gmail.com;
Bình Địa Mộc: binhdiamoc123@gmail.com;
Bùi Khắc Phúc: hoangphuc36@gmail.com;
Bùi Phước Vĩnh: buiphuocvinh@yahoo.com;

Bùi Thị Sơn: buithisonlc@gmail.com;
Cao Văn Quyền: quyenldxh@gmail.com;
Châu Thạch: truongvantran@hotmail.com;

Chu Vương Miện: chuvmien@yahoo.com;
Cô Giáo Hoàng: cogiao.hoang61@gmail.com;
Đan Thụy: damhaitn@gmail.com;
Đinh Hoa Lư: phuchue83@gmail.com;
Đình Hy: dinhhy_nt@yahoo.com.vn;
Đinh Thanh Hải: ktsdinhthanhhai@yahoo.com;
Đinh Thị Hiệp: dinh_thihiep@yahoo.com;
Đình Thu: dinhthubank@yahoo.com.vn;
Đoàn Luyến: dmcdoanluyen@yahoo.com.vn;

Đoàn Vũ: vudoan0102@gmail.com;
Độc Hành: dochanh75@gmail.com;
Đỗ Huy Sanh: quand0405@gmail.com;
Đỗ Thanh Liêm: dothanhliemthcsmt@gmail.com;
Đức Tiên (Quảng Trị): nguyenductiendhqtvn@gmail.com;
Giáng Ngọc: giangngochn29@gmail.com;
Hạ Thái (Trần Quốc Phiệt): hathaius@yahoo.com;
Hải Đăng: phunghang1@yahoo.com.vn;

Hải Thụy: haithuydnb@gmail.com;
Hạnh Phương: hkbhanhphuong47@yahoo.com.vn;
Hồ Minh Phước: hominhphuoc86@gmail.com;
Hồ Sĩ Bình: hosibinh@gmail.com;
Hồ Thanh Danh: danhho2002@yahoo.com;
Hồ Thanh Hà: haho2007@gmail.com;
Hồ Trọng Trí: trongtri42@gmail.com;

Hoa Nguyên: hoanguyenmt404@gmail.com;
Hoài Huyền Thanh: thanhmanh52@hotmail.com;
Hoàng Anh 79: homanhphihung.mt@gmail.com;
Hoàng Châu Khôi: hoangchaukhoi@gmail.com;

Hoàng Công Danh: hkzanh@gmail.com;
Hoàng Đằng: dangdieungao@gmail.com;
Hoàng Đình Chiến: hoangdinhchien48@yahoo.com;
Hoàng Đình Quang: hoangdinhquang1@yahoo.com;
Hoàng Kim Liên: hoangkimlien44@gmail.com;
Hoàng Yên Lynh: hoangmylinh@live.com;
Hoàng Thế Bình: binhhoang340@gmail.com;
Hoàng Từ: hoangtukhang2003@yahoo.com;
Hoàng Văn Chẩm: hoangvancham@yahoo.com;

Hồng Duyên: hoatimhd@yahoo.com.vn;
Hồng Tâm (Lý thị Minh Tâm)lyminhly456@gmail.com;
Hùng Vĩnh Phước: hungvinhphuoc@yahoo.com;
Huy Uyên: lesinh.lesinh@yahoo.com;
Huy Vụ: nguyenhuyvu62@gmail.com;
Huỳnh Gia: huynhmai263@yahoo.com;

Huỳnh Xuân Sơn: huynhphuvang@gmail.com;  
Kha Ly Chàm: khalycham@yahoo.com;
Kha Tiệm Ly: khatiemly@gmail.com;
La Thụy: phudoan56@gmail.com;
Lê Bá Lư: lebalu25@gmail.com;
Lê Cảnh Biểu: lebieutt@gmail.com;
Lê Cảnh Tiến: letien3010@gmail.com;
Lê Đàn: ledandonha@gmail.com;
Lê Đăng Mành: ledangmanh@gmail.com;
Lê Hoài Phương: lehoaiphuong17@yahoo.com;
Lê Hoàng: lehoang775@gmail.com;
Lê Liên: tuongphuc4758@yahoo.com;

Lê Ngọc Kha: lengockha@yahoo.com;
Lê Ngọc Phái: phaimai2013@gmail.com;
Lê Thị Hải: lehaiartist@gmail.com;
Lê Thiên Minh Khoa: lethienminhkhoabr@gmail.com;
Lê Văn Thanh: vanthanh44@gmail.com;
Lê Văn Trạch: letrach@yahoo.com;
Liên Hưng: lienhung0210@yahoo.com.vn;
Linh Đàn: linhdanhk@gmail.com;
Lưu Quang Minh: lqmproduction@gmail.com;

Lý Hiểu: thanhieu08@yahoo.com;
Lynh Thy: linhthy0305@yahoo.com.vn;
Mai Hoài Thu: maihoaithu999@yahoo.com;
Mai Hữu Phước: mhphuoc@hotmail.com;
Mai Thanh: maithanh40@gmail.com;
Maimai1968: maicuc02@gmail.com;
Mạnh Trương: springfieldstrong@yahoo.com;

Mặc Phương Tử: macphuong52@yahoo.com;
Minh Đạo: minhdao1160@yahoo.com.vn;
Ngô Diệu Hằng: dieuhang.ngo@gmail.com;
Ngô Duy Hưng: duyhungdkr@yahoo.com.vn;
Ngô Trọng Hùng (Ngô Hai): nguyenphihunglk@gmail.com;
Ngọc Tình: minhngocdncs@gmail.com;  

                  nguyentinhtn@yahoo.com.vn
Ngưng Thu: thanhha0406@gmail.com;

Người Nay:  thanhtruong1203@yahoo.com;
Nguyễn An Bình: luongmanh2106@gmail.com;

Nguyễn Bá Trình: bichlien101046@yahoo.com;
Nguyễn Bá Văn: ngyenbavan@yahoo.com;
Nguyễn Đại Bường: daibuong2008@yahoo.com.vn;
Nguyễn Đặng Kỳ: nguyendangkyn@yahoo.com;
Nguyễn Đặng Mừng: mungrathue@gmail.com;

Nguyễn Đình Chúc: chucdinh012@gmail.com;
Nguyễn Đức Tùng: bachnguyen@shaw.ca;

Nguyễn Hải Đăng: haidang32002@yahoo.com;
Nguyễn Hồng Trân: nghongtran38@gmail.com;
Nguyễn Khắc Phước: ngkhacphuoc@gmail.com;

Nguyễn Ngọc Hưng: nguyenngochung204@gmail.com;
Nguyễn Ngọc Châu: ngocchaunvhp@gmail.com;

Nguyễn Nguyên An: anvinh9@gmail.com;
Nguyễn Thanh Bá: thanhbaxb@yahoo.com.vn;
Nguyễn Thanh Xuân: nhuxuan29@gmail.com;
Nguyễn Thị Liên Hưng: lienhungtanmai@yahoo.com.vn;
Nguyễn Thu: nguyenthu123go@gmail.com;
Nguyễn Trần Đức Anh: ducanhkts@yahoo.com;

Nguyễn Tường: nguyen_tuong_52@yahoo.com;
Nguyễn Văn Gia: nguyen_van_gia@yahoo.com;
Nguyễn Văn Hiền: nguyenvanhien405@gmail.com;
Nguyễn Văn Hòa: nguyenvanhoa.phuyen@gmail.com;
Nguyễn Văn Khoa: vankhoa3@gmail.com;
Nguyễn Văn Quang: vanquangqtri@yahoo.com.vn;
Nguyễn Văn Quý: quycali@gmail.com;

Nguyễn Văn Trình: nguyenvantrinh58@gmail.com;
Nguyễn Viễn Sự: viensupv@gmail.com;

Nguyễn Vô Cùng: nvocung@msn.com;
Nguyễn Xuân Nghiêm: nguyenxuannghiem@gmail.com;
Nhật Hạ: nhatha6165@gmail.com;
Như Thu: ttranpham@gmail.com;
Phạm Anh Dũng: phamanhdung1@gmail.com;
Phạm Bá Nhơn: phambanhon2012@yahoo.com;

Phạm Đức Nhì: nhidpham@gmail.com;
Phạm Hòa Việt: hoavietbh@gmail.com;
Phạm Ngọc Thái: thai_quanthanh@ymail.com;
Phạm Xuân Dũng: dpthachthao@gmail.com;

Phan Khâm: phanvyle@yahoo.com;
Phan Minh Châu: chauvespa1954@gmail.com;
Phan Trang Hy: phantranghy@gmail.com;
Phương Ngữ (Trương Đình Đăng): hoanggiang792000@yahoo.com;
Sĩ Chương: lesichuong@gmail.com;
Sông Thu (Trần Phương Hà): songthu195@yahoo.com.vn;
Tâm Thường (Thái Tăng Phôi): tamthuong_07@yahoo.com.vn;

Thanh Trắc Nguyễn Văn: thanhtracnguyenvan@thotre.com;
Thế Lộc: theloc108@yahoo.com.vn;

Thúy Ngân: nganthuybt@yahoo.com.vn;
Thương Yến Tử: thuongyentu131@yahoo.com.vn;
Thy Lệ Trang: thyletrangntc@gmail.com;
Trà Thanh Lam: vovansuu@tckt.edu.vn;
Trầm Thiên Thu: tramthienthu@gmail.com;

Trần Bình: tranbinhga@gmail.com;
Trần Hữu Hội: trachan555@yahoo.com.vn;
Trần Hữu Thuần: jbtranthuan@hotmail.com;

Trần Ngọc Hưởng: mrtranvansau@gmail.com;
Trần Ngộ: tranngobl@yahoo.com.vn;
Trần Thị Quỳnh Hoa: tranquynhtn@yahoo.com.vn;
Trần Tứ Đức: trantuduc.hn12@gmail.com;
Trần Tư Ngoan: trantungoan@gmail.com;
Trúc Thanh Tâm: tructhanhtaam@yahoo.com;

Trương Điện Hòa: truongdienhoa@gmail.com;
Trương Đình Đăng: truongdinhdangdn@gmail.com;
Trương Đình Tuấn: truonghuynhtth@gmail.com;
Trường Hải (Lê Văn Đông): ledong6853@gmail.com;

Trương Lan Anh: lananh.truong74@gmail.com;
Trương Nguyễn: truongnguyen49@yahoo.com.vn;

Trường Sơn: sn.trng@yahoo.com.vn;
Trương Thị Hằng Nga: agn.moon@yahoo.com;
Trương Thị Thanh Tâm: tinhnho1053@yahoo.com.vn;
Trương Thúc: dieukhacgia772@gmail.com;
Trương Văn Lũy: truongvanluy1948@yahoo.com;

Tú Yên: tranvantuyen.pbqn@gmail.com;
Tuyền Linh: tuyenlinh_nguyenthi@yahoo.com.vn
Văn Kế Thế: kethe406@yahoo.com.vn;
Vân Trinh (Phan Kỷ Sửu): kysuuttv@yahoo.com.vn;
Vĩnh Hoàng: vinhhoang441@yahoo.com.vn;
Vĩnh Phúc: vinhphuccr@gmail.com;
Vĩnh Thuyên: duongvinhthuyen@gmail.com;
Võ Công Diên: vcdien@yahoo.com.vn;
Võ Làng Trâm: volangtram@yahoo.com.vn;
Võ Sĩ Quý: vsq21065@gmail.com;

Võ Thị Như Mai: vonhumai@yahoo.com;
Võ Văn Hoa: vovanhoahl@yahoo.com; vovanhoahlqt@gmail.com;

Võ Văn Luyến: vovanluyenhl@yahoo.com;
Võ Xuân Huy: huyartvn@gmail.com;
Vũ Miên Thảo: vumienthao@gmail.com;

Vũ Trầm Tư: vutramtu123@gmail.com;
Vũ Từ Sơn: vutuson01@gmail.com;

No comments: