Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, June 7, 2012

Tuệ Thiền Lê Bá Bôn - ĐƯỜNG VỀ MINH TRIẾTKhi ta suy nghĩ, ta chỉ tiếp xúc với một vài khía cạnh cuộc sống. Nhưng nếu muốn giáp mặt thực tại toàn diện của cuộc sống thì phải im lặng tâm trí .
Tâm giải thoát phiền não mang ý nghĩa hiếu nghĩa lớn nhất, mang ý nghĩa nghĩa vụ và trách nhiệm cao quý nhất, vì đó là hành động thuận đạo lý, thuận hợp đại luật vận hành của vũ trụ.
Nếu đã thật sự phát khởi tâm nguyện lớn (tâm Đại thừa) thì dù  chưa triệt ngộ,  vẫn có thể tuỳ duyên sử dụng nghịch  hạnh.
 Khi triết lý giáo dục chưa minh triết thì tất yếu dẫn đến suy yếu đạo đức nghề nghiệp ở người lao động, suy yếu lương tri ở người cán bộ.
 Càng tôn vinh quá độ các gíá trị bản năng và công cụ (nhất là công cụ trí óc) thì thế giới càng đảo điên, khốn đốn .
(Trang 136)
--------------
Vắng mặt năng lực tự tri tự chủ, vắng mặt trí - lương - tri thì trí - công - cụ sẽ trở thành tôi tớ cho trí - chó - sói.
 Cái “tôi" càng lớn, càng bền chắc, càng xảo quyệt, càng tự tôn, càng bè phái thì sự liêm khiết trí thức càng suy yếu, tư tưởng và hành vi “người bóc lột người” càng đa dạng .

 Người có tâm Đại thừa thì vui mừng vì nhiều người biết hướng thượng, chứ không cố chấp “hơn thua" về khái niệm, về từ ngữ.
 Giáo dục “toạ thiền - quán hơi thở - tự tri” là biện pháp tối ưu để nâng cao hiệu quả giáo dục, thăng hoa tâm trí, cải thiện thế giới.

(Trang 137)
--------------
Thiền là sống tỉnh thức, thực tế và minh triết.
 “Vô niệm”  để chấm dứt trí nhớ tâm lý - thứ trí nhớ lấy cái “tôi”, cái chấp ngã làm trọng tâm.
 Niềm tin nếu đi đôi với  sự chấp ngã nặng nề thì nuôi dưỡng lòng kiêu ngạo sân si.
Không biết tu tâm thì không thể phát triển nhân cách. Sự tu tâm chân chính là việc làm quan trọng, có ý nghĩa lớn đối với xã hội, vũ trụ.
 Không tự tri, tức quán tâm, thì không thể thấy huyễn tướng cái “tôi”, tức bản ngã.
 Sự giác ngộ đích thực thì đi đôi với lòng từ bi, bao dung.

(Trang 138)
--------------
“Tự tri” là quán chiếu tâm thức, là biết rõ tâm trí. “Tỉnh thức” là tâm không vọng tưởng. “Vô ngã” là tâm thái hoà bình, an lạc, yêu thương, thiện ích, tự do tự tại, diệu dụng, bất sinh bất diệt, tịch tri, tịch chiếu.
 Truyền bá minh triết Thiền Định Tự Tri là góp phần cải tạo xã hội .
Khi dục vọng vô mình và sự chấp ngã ngự trị thì không có tự do tinh thần.
 Vô minh là trạng thái tâm trí trụ vào kiến chấp nhị nguyên (nhị tướng).
Tự tri là hồi quang phản chiếu, là nội quán .
Giá trị làm người thể hiện ở hiệu quả thiện ích , ít tác hại (nhất là ở mặt “tiềm ẩn” là năng lượng tâm thần) đối với xã hội , đối với vận hành của vũ trụ.
(Trang 139)
--------------
Thấu triệt lý duyên sinh - vô ngã thì tâm dễ tĩnh lặng, não dễ chuyển hóa, dễ ngộ nhập chân lý tuyệt đối.
(Trang 140)
HẾT

THÔNG TIN TÁC GIẢ:
 *Họ và tên: Lê Bá Bôn; 

*Bút danh: Tuệ Thiền;
*Sinh ngày: 05/4/1951; 


*Email: lebabon04@gmail.com;
*Tốt nghiệp đại học ngành Hành chính;  


*Nhà giáo hưu trí;
*Nơi sinh: Bích La Đông, Triệu Đông, Triệu Phong, Quảng Trị;
*Nơi ở: Ấp Bắc 1, Hoà Long, TX Bà Rịa, Bà Rịa-Vũng Tàu;
*Tác phẩm chính: Đường Về Minh Triết (NXB Văn Nghệ, 2007);
*Có thơ trong: Tuyển tập Thơ Nhà Giáo Việt Nam; Tuyển thơ Văn Thơ Việt, tập 1; Tuyển thơ Tấm Lòng Nhà Giáo, tập 9 & tập 10. (Thơ trích trong Đường Về Minh Triết).

*****************************************

No comments: