Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Wednesday, July 5, 2017

TÔI VỀ TÌM LẠI - Thơ Bành Phi Lân


Bành Phi Lân
Sinh Ngày: 25-11-1951.
Quê gốc: Cam Lộ, Quảng Trị.
Địa chỉ hiện nay: Thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT.

Số điện thoại: 0643.882.779, 
DĐ: 0986.291.118.
TÔI VỀ TÌM LẠI

Tôi về tìm lại chốn xưa
Dòng sông Thạch Hãn nắng mưa đợi chờ
Non Mai ẩn hiện sương mờ
Tiếng chuông Sắc Tứ lặng tờ sớm mai
Tôi về tìm lại dấu hài
Gót son phố nhỏ tóc mai thuở nào
Chiều nghiêng Thành Cổ hanh hao
Giáo đường xưa ấy nẻo nào tìm đâu
Tôi về tìm lại sắc màu
Tuổi thơ đánh mất nét nhàu thời gian
Còn đâu những buổi trường tan
"Ngày xưa Hoàng Thị" nắng vàng theo em
Tôi về lặng đứng bên thềm
Ngẩn ngơ trường củ lòng mềm cỏ hoa
Nguyễn Hoàng ơi nỗi thiết tha
Bên thầy bên bạn có ta có mình
Ngày vui hop mặt thắm tình
Tôi về tìm lại chính mình ngày xưa.

Bành Phi Lân

No comments: