Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Monday, December 26, 2016

TRỞ LẠI VƯỜN XƯA - Thơ Lê Phước Sinh


             Tác giả Lê Phước SinhTRỞ LẠI VƯỜN XƯA

"Nhân diện bất tri hà xứ khứ"... 
                           Thôi Hiệu 

1...Về ghé thăm vườn cũ
     lững lơ đoạn dây gàu
     tiếng cười rúc rích vọng
     Người Xưa,bây giờ đâu...

2.  Vườn hoang giếng cạn rêu phong phủ
     má ửng hồng duyên giọng đùa trêu
     dây không với tới lời hò hẹn
     Ta lạc lòng Em tuổi xế chiều...

                         Lê Phước Sinh
    (Viết  status trên facebook của Bạn Nguyenbinh Nguyenvan, tháng 12.16)

No comments: