Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Wednesday, December 28, 2016

UỐNG RƯỢU CUỐI NĂM - Thơ Trần Mai Ngân                     Trần Mai Ngân


UỐNG RƯỢU CUỐI NĂM

Tiễn năm cũ
Tớ một ly, Cậu một ly
Không nói nhau câu phân kỳ
Lặng im uống, lặng im tiễn
Một chút gì cay đôi mi

... Tớ một ly, Cậu một ly
Chiều nay, chiều ba mươi rồi
Người hối hả, ta không vội
Tớ với Cậu chỗ vẫn ngồi !

Tà huy về trên tóc Cậu
Vàng cả lòng, Tớ nao nao
Uống nào, giọt đắng cùng nhau
Im lặng rót, im lặng uống !

Không gian thời gian đã muộn
Tuổi chúng mình sắp cộng thêm
Một ly... ly nữa môi mềm
Mấy mươi năm đã say đã tỉnh

Tiễn năm cũ
Tớ, Cậu không ai bịn rịn
Tớ một ly, Cậu một ly
Không nói nhau câu phân kỳ

Sao Cậu lệ lại tràn mi...
Nào...
Tớ một ly, Cậu một ly !

         Trần Mai Ngân

No comments: