Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Saturday, October 22, 2016

GIẤC NAM KHA / thơ Chu Vương Miện

Tác giả Chu Vương Miện


GIẤC NAM KHA
Chu Vương Miện

“… khéo bất bình
bừng con mắt dậy thấy mình tay không”
Thơ Ôn Như Hầu

tiền khẳm túi chồng chồng vợ vợ
túi nhẹ hều của nợ đá đeo
đổi thay đến lộn tùng phèo
chém cha nó cái kiếp nghèo chán ghê
vàng đầy tủ ê hề tiếng nhạc
vàng trống không tiếng hạc bay qua
chợ tan kẻ cắp bà già
tay không với buổi chiều tà qua mau
ơi giang vĩ giang đầu cũng vậy
lê thân tàn bị gậy mà thưong
trăm năm chả thấy vưông tròn
ngọt đâu chả thấy bồ hòn đầy tay
bến Tần Hoài gió heo may.

CVM


No comments: