Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Tuesday, July 26, 2016

BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG - thơ Chu Vương Miện

Tác giả Chu Vương Miện


BƯỚC ĐƯỜNG CÙNG

khi không đến bước đuờng cùng
cũng đành ngó núi nhòm sông mà cười
từ không cho đến số 10
ngó đâu rồi lại ngó đuôi mà rầu
thế gian ai cũng qua cầu
dù sông có cạn có sâu mặc lòng
em ơi biển tận non cùng
sông sâu biển cả nuớc dòng mô tê
sơn hà rồi lại sơn khê
thiên sơn bao ngả nưóc chia bao đường
đường ngang nẻo tắt đường cùng
ngồi đây nghe chuyện bão bùng loanh quanh
ờ mà sống mấy chục năm
nhìn lên còn một vầng trăng quê người

Chu Vương Miện

No comments: