Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Friday, June 2, 2017

HẠNH PHÚC BAY XA - Bài thơ nối điêu: Trịnh Cơ, Lộc Bắc, Thanh Hoà, Như Thu



Bài thơ nối điêu: 
Trịnh Cơ, Lộc Bắc, Thanh Hoà, Như Thu


HẠNH PHÚC BAY XA

Cầm chim nên cẩn thận nhiều
Bóp nặng nó chết thả liều nó bay (TC)
Chẳng thà nó chết trong tay
Còn hơn thả lỏng có ngày đứng tim!!! (LB)
Xa bay có thánh mà tìm
Cầm bằng lộng gió diều chìm đứt dây (TH)
Chao ôi biết nói gì đây?
Nỗi lòng nào dám tỏ bày với ai!!(NT)
Thôi đành than vắn thở dài
Chim yêu quí đã ra ngoài không trung
Lòng ta mến tiếc vô cùng
Chim ơi chim hởi biết dừng nơi nao?
Mong trời êm ả từng cao
Cũng đừng giông tố, gió gào mây tuôn
Chim hạnh phúc... cứ bay luôn
Chúc may mắn nhé, trên đường thênh thang (TC)
Hôm qua gặp gỡ giữa đàng
Sao không dừng lại hỏi han mấy lời
Nỗi đau tựa thể vừa khơi
Đành mang kỷ niệm xa rời chốn đây (NT)
Nói rồi thà bóp chết ngay...
Mà sao lại để nó bay lượn lờ?
Bây giờ tiếc ngẩn tiếc ngơ
Nó đi đứt ruột vật vờ khóc than!! (LB)
Tội do Tư Chuột ưa nhàn
Vờn cho nư đả...ôm ...ngàn mối lo
Chán rồi chẳng lẽ đem cho
Bõ chi chút thịt bỏ lò dính môi? (TH)
Nói sao thì cũng muộn rồi!
Bây chừ tiếc nuối hỡi ôi... mịt mờ!
Giận mình lại quá thờ ơ
Kề bên chẳng quý đôi bờ cách xa! (NT)






No comments: