Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Tuesday, November 29, 2016

RU HỜI NẮNG... - Thơ Trần Mai Ngân

RU HỜI NẮNG...

Em say cơn nắng. Say ! 
Em say cơn nắng. Trưa .
Ơi à, em say anh...

Ru loanh quanh, loanh quanh
Mình mong manh, mong manh
Em say cơn nắng xưa 
Ơi à, em say anh

Nhốt lại mây bay. Xa 
Tan mộng, rời chiêm bao 
Ơi à, trời cao - cao...
Sao ta đành phụ nhau !


Sao đành, đành phụ nhau 
Ơi... Ru hời... hời... đau !

           Trần Mai Ngân

No comments: