Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Thursday, August 10, 2017

Vì SAO ?, VẪN LÀ... -Thơ Tịnh Đàm            Tịnh ĐàmVì SAO ?!?

Cát bụi còn níu chân người ,
Vì sao người lại bỏ người mà đi ?!?
Ngậm ngùi nói tiếng biệt ly
Đời chưa trọn vẹn những gì cho nhau !
Buồn này nào dễ quên mau,
Có khi chờ đến bạc đầu mới thôi !
Người đi,người cũng đi rồi
Như vầng trăng khuyết bên đồi...
Đã xưa !


VẪN LÀ...

Vẫn là chiều
Thả bóng rơi.
Gió mang niềm nhớ
Về nơi xa nào ?
Vẫn là tôi,
bước chênh chao.
Đi cùng năm tháng
Với bao lụy phiền!
Vẫn là em,
Ước mơ hiền
Dỗ dành tôi ngủ hồn nhiên...
Mộng người.

                 Tịnh Đàm
        (Hóc Môn, TP.HCM)

No comments: