Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Sunday, June 4, 2017

NGƯỜI EM VÙNG TẠM CHIẾM - Thơ Sĩ Chương                 Tác giả Sĩ Chương


  NGƯỜI EM VÙNG TẠM CHIẾM

  Từ đó tháng tư tàn chiến cuộc
  Lòng ta thương nhớ mãi không nguôi
  Làm sao gặp lại em vùng chiến
  Để Hỏa Châu rơi sưởi ấm lòng

  Đêm cuối cùng, anh rời chiến trận
  Ta còn chung bóng Hỏa Châu rơi
  Tay cầm tay cho tình thêm chặt
  Dẫu mai sau góc biển chân trời
  
  Gian khổ chiến trường ta đã thấy
  Tình chúng mình càng quý phải không em ? 
  Sự dối gian, lừa lọc khó moi tìm
  Nên chẳng nỡ, xa em vùng tạm chiếm
  
  Em hỡi em, người em vùng lửa đạn
  Bữa cơm chiều thắp sáng Hỏa Châu
  Anh vẫn về vui cùng em chung bữa
  Vượt băng sông, em đứng ngóng bên cầu

  Cũng từ đó, anh lê thân ngã ngựa
  Qua bao nhiêu cửa chốn lưu đầy
  Lật lấy đất, tìm cơm trong sỏi đá
  Nghe lòng mình rưng rức nổi niềm đau

  Đến bây giờ hồn thức tỉnh đắng cay
  Anh trở lại, tìm em vùng tạm chiếm.

                                      Sĩ Chương 
                                         4/2017

No comments: