Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Sunday, August 7, 2016

CHUYỆN TÌNH CỦA TÔM - Thơ Trương Đình Đăng        Tác giả Trương Đình Đăng
CHUYỆN TÌNH CỦA TÔM *

Có tình yêu nhỏ gọi mời Tôm
Một sớm bình yên chợt sóng cồn
Tiếng sét ái tình ran ngực trẻ
Hương nồng mãi ngát nụ môi hôn.
                  
Tôi sợ mất Tôm phải buộc dây
Lỡ khi đi đó buổi đi đây
Ham vui kiếm bạn rồi sa lưới
Lắm kẻ tham lam sẵn kế bày.

Sợi dây quàng cổ gây ngang trái
Tựa thể Kim Cô hại kiếp Hầu
Muối xát lòng Tôm sầu gửi bạn
Trong lời hử hử tiếng gâu gâu.

Tôi trông dáng điệu Tôm van vỉ
Bỗng chạnh lòng thương một mối tình
Mở cỗng cầm dây, Tôm chạy trước
Qua đầu ngõ phố một toà dinh.

Tường cao cỗng kín rào bưng bít
Chẳng thể nào Tôm gọi bạn gần
Biệt bạn Tôm sầu gâu mấy tiếng
Chắc là lời nhắn để lui chân.

Lúc đi Tôm dắt, tôi theo bước
Trở lại khi về, tôi kéo Tôm
Chân bước đầu Tôm quay phía cỗng
Sự này ai thấu hỡi càn khôn !

             Trương Đình Đăng
                    08/8/2016

* TÔM - Tên chó cưng của gia đình.

No comments: