Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Friday, July 22, 2016

VÀO THU - Thơ Hoành TrầnVÀO THU

Nghe chiều
níu gót phiêu du,
Níu mây xuống
níu sương thu
nhuốm đầu,
Bâng khuâng
vương một 
chút
sầu

Bể dâu được mất
qua cầu có không!
Không không, 
có có, đau lòng...
Xưa qua bao nhịp
chỉ mong gật đầu!
Người về
còn lại niềm đau!
Ta về đem cả nỗi sầu về theo.

Thu ơi lá vội bay vèo,
Tình sao đã vội đi theo lối người,
Chuyện tình có khóc có cười,
Thử cay nếm đắng nghe đời buồn tênh.
Thuyền xa bến mãi lênh đênh,
Trong hơi thu quạnh 
chênh vênh xứ người!

Chừ ngồi gắng nhếch nụ cười,
Mây ơi sao vội nhuốm đời trắng phau.
Người giờ đâu? Ta giờ đau.
Thu qua chôn hết nỗi sầu giùm ta.

                             Hoành Trần 
                               21/7/16  

No comments: