Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Saturday, July 8, 2017

CHÙM THƠ CHU VƯƠNG MIỆN


               Nhà thơ Chu Vương Miện


HÀO KIỆT

tráng sĩ Cao Tiệm Ly
sinh nhai bằng nghề thịt chó
chả khác Bách Lý Hề
sống bằng nghề chăn dê
sống vinh hề ! sống nhục hề !
y chàng Bá Nha
ngược xuôi tìm tri kỷ
dạo khúc nhạc cổ cầm
thiên hạ không ai nghe ?
thương cho chàng Bá Nhạc
bộ hành đường thiên lý
sông Dịch lững lờ trôi
dửng dưng ai hào kiệt ?HỌ LƯU

bao nhiêu cái hay dồn hết cho Lưu Bang
bao nhiêu cái vừa vừa dồn cho Quang Vũ
bao nhiêu cái bòng bong dồn cho Lưu Bị
cơ đồ nhà Hán tan hoang dồn cho Lưu Hậu Chủ
tài danh như Trương Lương,Quán Anh, Hàn Tín
bao nhiêu lác lác xàm xàm dành cho thời Đông Hán
bao nhiêu khổ nạn
dồn vào đầu Khổng Minh, Bàng Sĩ Nguyên, Từ Thứ
chờ hậu thân Tư Mã Trọng Tương
"tức Tư Mã Ý"
chuyển trục qua nhà Tây Tấn 
hết chuyện 

CHU VƯƠNG MIỆN

No comments: