Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Friday, June 23, 2017

TIẾNG THỞ... THỞ DÀI! - Thơ Trần Mai Ngân                             Trần Mai Ngân
TIẾNG THỞ... THỞ DÀI!

Đêm nghe tiếng thở
Tiếng thở... thở... dài
Thương phận người... người hôm nay
Đầy khuyết con trăng phôi phai đợi chờ

Đêm nghe tiếng thở
Ngậm ngùi... ngậm ngùi
Mãi hoài không có niềm vui
Hai tay rời rã buông xuôi bởi vì...

Nước mắt tràn mi
Tiễn nhau... tiễn nhau
Đời không có phép nhiệm mầu
Ngày bên nhau đã còn đâu hỡi người!

Duyên phận nửa đường
Dặm trường đành xa
Tuổi đời như một cánh hoa
Nổi chìm rồi cũng nhạt nhoà lênh đênh!

Cố quên cố quên
Chàng ơi! chàng ơi...
Đêm nghe tiếng thở 
Tiếng thở... thở dài!

                             Trần Mai Ngân

No comments: