Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Tuesday, December 20, 2016

HỒN QUÊ - Thơ Nguyễn Lâm CẩnHỒN QUÊ

Đưa cánh đồng về làng
Đưa làng về đâu?
Nhìn cây rơm cao ngút trên đầu
Tôi cắt nghĩa cha ông đang tồn tại

Trong cây rơm khô có liềm, có hái
Có con trâu thản nhiên nằm nhai lại
Có sảy sàng tay mẹ đêm trăng
Có mồ hôi cha mặn chát
Có cò bay đậu trắng lũy tre làng

Cọng rơm khô mùa màng
Em đứng cạnh tôn vinh màu quê kiểng
Ống kính chớp, mắt em còn lúng liếng
Vẻ tỉnh thành chất phác cọng rơm quê

Thôi mà em đừng bỏ bùa mê
Chết mệt hồn thơ đa cảm
Cây rơm khô tươi lên màu nắng
Và em rạng rỡ môi cười
Hồn quê đọng vào trong dáng em tôi!

                          Nguyễn Lâm Cẩn
                          Hà Nội, 4-4-2013

No comments: