Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Sunday, October 30, 2016

VỀ / thơ Trần Văn Nhân

Đường về Ba Lòng


VỀ

Trần Văn Nhân

Xin đổi những ngày vui xứ lạ
Lấy một lần được trở về quê
Về lăn dưới chân cha nằm vạ
Giơ lưng cho mạ gãi rồi nhè


Về múc nước trong lu đứng dội
Thấy mình còn trai tráng khi đi
Về chúi trôốc vô gàu mà gội
Để ngước lên ngỡ vẫn xuân thì


Về cởi áo mình trần thân trụi
Đi lên nương cắt cỏ chự bò
Về vác rựa băng rừng lội suối
Hú anh em bè bạn hát hò


Về thả dép đầu trần chân đất
Chạy lăng xăng khắp xóm cùng làng
Về lục lọi người còn kẻ mất
Tưởng tượng ta là một ông hoàng


Về bỏ hết chỉ tình em giữ lại
Cả hôm nay lẫn những ban đầu

TVN


No comments: