Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Saturday, October 22, 2016

LÃNG QUÊN - Thơ Đại Ngàn                          Tác giả Đại Ngàn


LÃNG QUÊN 

Mây giăng che khuất một người
Hạ chưa kịp hiểu, Thu vời vợi xa
Chiều tà bóng đổ can qua
Nghe đông chớm lạnh cho ta nhớ mình
Bụi bay khuất nẻo mưu sinh
Con thuyền chở một chữ tình lặng trôi
Ai hay qua mắt bão rồi
Người xa ở tận phương trời lãng quên

                                           Đại Ngàn

No comments: