Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Sunday, August 6, 2017

THUYỀN MỘNG, TÔI ĐI... - Thơ Trần Mai Ngân

THUYỀN MỘNG

Tôi mộng về đâu nhuộm tím chiều 
Qua sông thuyền chở cả tình yêu
Tôi về bên ấy mang nhiều lắm
Mang cả tình ta khẳm mạn thuyền...
TÔI ĐI...

Tôi đi lòng gửi lại
Con thuyền và bến sông
Mặt đường sao nổi sóng  
Tôi... chập chùng, mênh mông!

                   Trần Mai Ngân

No comments: