Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Saturday, June 3, 2017

TƯƠNG TIÊU GIANG - thơ Chu Vương Miện


TƯƠNG TIÊU GIANG
thơ chu vương miện

sông Tương nguồn ở Hải Dương Sơn
phía trên bắc bộ quận Quế Lâm
ngang thành Linh Lăng Trường Sa cũ
đổ vào hồ Động Đình Hà Nam

sông Tiêu phát nguồn Cựu Nghê Lãnh
phụ lưu sông Tương tại Linh Lăng
2 giòng từ đó còn có 1
mà người thì kẻ cuối đầu sông

ai bảo yêu chi cho nó khổ
tương tư lắm chuyện nhớ triền miên
đầm đìa nước mắt mà sinh bệnh
cảm xót vô cùng 1 chữ duyên

"ai bảo sông Tương sâu
không bằng lòng nhung nhớ
sông sâu còn có đáy
nhung nhớ lại không bờ
chàng ở sông Tương đầu
thiếp ở sông Tương cuối
càng nhìn càng thấy đau
uống nước sông mòn mỏi
hồn mơ chẳng đến nơi
cõi chết nào đang tới
nhập vào cửa thương mong
càng thương càng ngóng đợi "

chuyện xưa thời Hậu Chu Ngũ Đại
Tiêu Tương  Nam Bộ tỉnh Hồ Nam
chẩy xuống Quảng Tây xa hút mắt
chuyện tình chả khác Thục Đạo Nan

chuyện giờ lưu lạc trên đất Mỹ
chả Tiêu Tương mà cũng Bắc Nam
tương cố toàn cánh đồng dê ngựa
tương thân còn 1 cụm trúc vàng

chu vương miệnNo comments: