Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Monday, January 9, 2017

VẪN... - Thơ Quang Tuyết                 Tác giả Quang Tuyết


VẪN...

Dù đó
Người xưa hay là ai
Cũng chỉ một thời áo chửa phai
Thuở mắt say tình nơi góc phố
Chờ bóng chiều rơi thả bước dài

Dòng sông vẫn rứa - mờ sương muối
Tê tái đông về lạnh gió mưa
Vẫn mỗi con đò không người lái
Triều dâng từ thuỡ bảo... rằng xưa
Ôi vẫn...

Nhưng sao mùa bỗng chướng
Mây mù phong toả mắt mờ trông
Từng cọng rong buồn màu bạc trắng
Và em 
Ngồi đó... Tự dối lòng

                      Đinh Quang Tuyết
               Thạch
Hãn lạnh cuối mùa

No comments: