Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Sunday, October 16, 2016

TRỞ VỀ VỚI RẠ VỚI RƠM - Thơ Nguyễn Ngọc Kiên

TRỞ VỀ VỚI RẠ VỚI RƠM
                 
Trở về với rạ với rơm
Còn nghe thoang thoảng hương thơm quê nhà
Mùi bùn đồng đất phù sa
Vị mồ hôi mặn thấm qua kiếp người!
Bàn chân cuối đất cùng trời
Trở về đây giữa buổi sùi sụt mưa!
Trở về nơi bến sông xưa
Mùa xuân năm ấy em vừa tiễn anh.
Trở về sau cuộc chiến tranh
Bao lời hò hẹn bỗng thành chia xa.
Em giờ cũng đã thành bà
Để ai bỗng chốc như là trắng tay!

               Nguyễn Ngọc Kiên
         Hải Hậu Nam Định, 3/2015

No comments: