Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Friday, September 30, 2016

CÔ HÀNG ỐC - Thơ Thủy Điền    Tác giả Thủy ĐiềnCÔ HÀNG ỐC

Bốc hương mấm sả bên đàng
Bỗng dưng nhớ lại cô hàng Ốc hương
Dọc theo đại lộ Hùng vương
Dăm ba bàn cốc kề tường rai rai
Ốc hương thưởng thức nhớ hoài
Hầm Dừa, lá Sả cái tài tuyệt chiêu
Dáng cô hàng Ốc mĩ miều
Dịu dàng, duyên dáng làm nhiều khách mê
Mỗi đêm Ốc chỉ một xề
Một keo mấm sả, vài ve rượu ngà
Khách từ mọi chốn phương xa
Viếng cô hàng Ốc lân la rồi về
Ốc hương, Dừa hấp khỏi chê
Dẫu đi xa mấy, khi về cũng qua
Tiếc rằng cô đã đi xa
Cô đi mang cả hương hoa đi cùng.

                                   Thủy Điền
                                  28-09-2016

No comments: