Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Tuesday, August 16, 2016

CHÍCH TIÊN - thơ Chu Vương Miện

Chu Vương Miện

CHÍCH TIÊN

nằm bẹp trên gác xép
kể như đơì tàn trong ngõ hẹp
nghĩ tới nghĩ lui
thân thế chả còn gì
thôi đành chỉ còn chích với choắc
tay trái múa kim tiêm
tuyết man hoa vũ
thuốc đen nướng trên ngọc đèn
dầu phụng
hưong thơm toả khói thần tiên
y như Triệu Tử Long múa gưom
thân xác trần nằm nghiêng
kéo một hơi
ồ vũ trụ quay cuồng
ờ mây và say
thế giới đảo và diên
một mình ta
ôm trọn bộ bàn đèn
gắng sống để mà quên
cõi hồng trần

CVM

No comments: