Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Monday, July 3, 2017

ĐÃ KHÁC... - Thơ Trần Mai Ngân


ĐÃ KHÁC...

Lòng đã khác ta về mùa Thu trước
Cởi áo tà huy xin đắp mộng lành
Mảnh trăng xanh chênh chếch... chẳng song hành
Ta lại nhớ hương nồng đêm năm cũ !

Lòng đã khác - ta lặng im ghi khắc
Tạ ơn người năm tháng đã cùng ta
Dòng sông xưa - mưa xoá dấu nhạt nhoà
Cầu không nhịp sao chân sầu bước vội

Lòng đã khác - ta nói rằng thôi vậy ! 
Cứ đan xen những gặp gỡ trong mơ
Để Thu này ta chôn hết vào thơ 
Lòng đã khác - trăng cùng sao hấp hối !

                                   Trần Mai Ngân

No comments: