Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Sunday, March 6, 2016

CHÙM THƠ VỀ SUỐI ĐÓ CHÙA ĐÂY - Cao Hoàng Trầm, Phạm Tường Đại, Trần Kim Trung, Đỗ Hồng Sa


CHÙM THƠ VỀ 
              SUỐI ĐÓ CHÙA ĐÂY

1. 
Suối reo róc rách chùa Đây
Chim ca diệu pháp lắt lây bồn chồn
Hồng ân biển tuệ càn khôn
Hồn bay ra khắp thơ dồn vào trong
                  CAO HOÀNG TRẦM
2.
Chùa Đây một mái trăng gầy
Thiện nam tín nữ tháng ngày vào ra
Chữ rằng Thưa Mẹ Kính Cha
Hồi chuông phát nguyện tan hòa vào thơ
                          PHẠM TƯỜNG ĐẠI
3.
Trăng về suối Đó vàng chân sóng
Gió ghé Chùa Đây biếc trúc tơ
Đạo đời nặng trĩu đôi vai gánh
Mấy dặm non thiền, mấy dặm thơ

                TRẦN KIM TRUNG
4.
Thương lòng suối Đó đến đây
Dựng chùa thơ để mây bay đầu nguồn
                                 ĐỖ HỒNG SA

No comments: