Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Friday, August 4, 2017

NGƯỜI VỀ - Thơ Lệ Hoa Trần

NGƯỜI VỀ 

Mai em về nhá anh
Nhớ ra sân… đón rước
Đừng để em cô bước
Sài gòn, lạ, phố đông

Mai em về thăm chồng
Chắc là vui mừng lắm
Sau tháng ngày xa xăm
Ta sẽ được đoàn viên

Hay nghe tiếng trách phiền
Em là người vong phụ
Tham danh vọng, cầu mưu
Xa chồng đi vô tận

Mai em về chấp nhận
Dù tiếng oán hờn, xưa
Dù mi anh lệ ứa
Là cũng đã vui rồi

Vì trở lại chốn nơi
Khoảng đời em trao gởi.

                Lệ Hoa Trần
               04-08-2017

No comments: