Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Friday, August 11, 2017

MẬT NGHĨA - Thơ Hạnh Phương

Tác giả Hạnh Phương


MẬT NGHĨA

Lâm tì ni sớm mai huyền nhiệm
Những đóa sen tinh khiết diệu kỳ
Nâng gót ngọc sơ sinh thị hiện
Đại hùng, đại lực, đại từ bi .
Trang nghiêm phút nhập trần Hiền Thiện
Ngàn đóa hoa mưa mỏng phớt bay
Sáu chấn động non ngàn rốn biển
Mười phương tâm vọng hướng tròn đầy.
Cao vời bệ ngọc không lưu luyến
Khổ hạnh vui u tịch non ngàn
Ngồi gốc cả bồ đề hướng nguyện
Đại hùng tâm mở nẻo thênh thang.
Bầu vũ trụ chừng như đột biến
Bình minh tuôn ánh ngọc huy hoàng,
Như lai quả vẹn tròn tri kiến
Ánh Đạo vườn tâm tự phản quang. 
Phật tâm tự mỗi chúng sanh đều có
Dù tử sinh đòi đoạn lớp tầng
Hồ nước lặng vầng tâm rạng tỏ
Pháp thân kia hiển lộ trong ngần.
Từ muôn thuở … tự mình viên mãn
Thế giới ba ngàn đủ giữa tâm
Vũ trụ vốn không tăng không giảm
Lắng nghe ra nhiệm khúc huyền cầm.
Như lai tự vượt ngoài sanh diệt
Mà ứng thân tròn bảy bước đi
Và cứ thế Linh Sơn Núi Tuyết
Pháp Hoa Kinh giáo thuyết chu kỳ.
Chữ và Hoa áo nghĩa Từ Bi
Trang trí tuệ Kim Cương diệu sử
Tự giác, Giác tha gồm trọn đủ
Và Sơ Sinh mật nghĩa huyền vi.
   
                 HẠNH PHƯƠNG

No comments: