Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Monday, July 10, 2017

CHÙM THƠ CHU VƯƠNG MIỆN 20, THÀ MỘT PHÚT - Thơ Chu Vương Miện               Nhà thơ Chu Vương MiệnCHÙM THƠ CVM 20 

sống chả có gì vui
thác chả có chi khổ
thênh thang một góc trời
sống ăn rau thờ ma
chết đi về đồng cỏ
cuộc đời là cái chi ?
mà than cùng thở
con người sống làm gì ?
chả lẽ chỉ giết nhau ?
máu đỏ cả giang đầu
nhuốm dần qua giang vĩ
đồng cỏ khô không lúa
đâu đâu cũng hoe vàng
đốt lên một đống lửa
to mắt nhìn mai sau ?
tại sao ta có mặt ?
trên khắp chốn địa cầu

ra biển đi phất phơ trên bãi
nhìn con sóng cả sóng bạc đầu
sóng trước chồm hết lên gành đá
vội vã để chờ sóng đợt sau
dăm loài ốc chết trơ lại vỏ
nằm lăn trên những dải cát vàng
loài tôm nhện du cư trong vỏ ốc
thân danh là lạ "ốc mươn hồn"
ba tập thơ và ảnh nữ sĩ
mà người làm giúp lại đàn ông ?
mơi sau có về qua Phan Thiết ?
Cà Ná ơi! toàn ốc không hồn ?


THÀ MỘT PHÚT

Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt 
                                     (Xuân Diệu)

trên nhành cây chùm ruột
bọ ngựa Cái to xác hơn
bám vào nhành cây phía trước
bọ ngựa Đực dí đầu sau đít
rồi leo lên đỉnh Vu Sơn
sóng gió từng chập từng cơn
giao hòa giữa trời và đất
vài giây vài phút
vài giờ trong vài trường hợp
phút xuất thần bọ ngưa Đực ngất ngư
nằm chết ngắc dưới đít
bọ ngựa Cái
cái của nợ còn đang nức nở
bọ ngựa cái bèn quay đầu lại
dơ một càng chém đứt đầu tình lang
thôi vài phút vài giây
được hưởng cảnh thiên đàng
giờ tan xác dưới bàn tay tình ái
ấy cái cuộc đời
chỉ đi không lại
-
anh hoạn lợn
hoạn cả lợn đực lẫn cái
anh làm quan
thì hoạn cả đàn ông và đàn bà
còn ái nam ái nữ thì
tha ?

CHU VƯƠNG MIỆN

No comments: