Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Tuesday, June 6, 2017

TẠP LỤC THI 2 - Chu Vương Miện


              Nhà thơ Chu Vương Miện


TẠP LỤC THI 2

hết ?
anh nghĩ gì ?
khi đám bụi bay qua
chợt nhớ ra rằng em vốn m.h
anh tới trễ
còn em đứng đó
em sống nhăn răng
mà ngỡ là con ma ?


tóc trắng rồi tóc xanh
sòng đời trôi bất tận
tròn thêm nơi định mệnh
y chim hót trên cành
mới ngày vừa nhú sáng
thoáng đó đã tàn canh
thời gian qua chớp nháng
mờ mờ rồi chạng vạng
quá giờ trống canh ba
chưa chợp mắt đã gà
gáy làm xàm ba tiếng
sống mãi đời bận rộn
ta vẫn chả là ta
ngồi lẩm cà lảm cẩm
tình gần lại tình xa ?

con chó theo chủ tới mãn đời
anh theo em một lúc rồi thôi
con chó còn có tình chủ tớ
mình lỡ lơ nhau ? lỡ mất rồi ?


em nơi đó còn ta nơi đây ?
hai nơi toàn rặt lá phong đầy
lớp vàng lớp đỏ phơi trên cỏ
mà chỉ một loài bông cỏ may
ta ở đây còn em ở đó
sầu đâu ? bốc mãi tại Giang Tây
tràng giang mộ giải chia lắm ngả
mà nước Tiêu Tương cạn thế này ?

CHU VƯƠNG MIỆN

No comments: