Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Sunday, June 25, 2017

NẾU ANH VỀ... - Thơ Châu Thạch             Nhà thơ Châu Thạch


NẾU ANH VỀ...

Nếu anh về hội Nguyễn Hoàng Quảng Trị
Hãy ghé thăm Bồ Đề của em
Trường của anh nay đã mất luôn tên!
Trường của em đã thành ngôi gạch vụn!

Nhớ thuở ấy anh học trường nhất tỉnh
Em trường tư nhưng vẫn cứ yêu nhau
Rồi tình chia mùa đỏ lửa thương đau
Như le lói hai ngọn đèn xa lắc.

Tuy le lói vẫn không hề vụt tắt
Sáng trong tim như một góc đền thờ
Để bên chồng, bên vợ vẫn nằm mơ
Chỉ là ảo có gì đâu tội lỗi?

Nếu anh về hội Nguyễn Hoàng Quảng Trị
Hãy ghé thăm ngôi gạch vụn trường em
Thử nhớ ngày xưa ấy khó nào quên
Hai trường học ở “hai đầu nỗi nhớ”.

Tình tuy ngắn mà yêu còn muôn thuở
Những hương hoa của ngày ấy tinh tuyền
Hai tâm hồn ở hai cõi vô biên
Chắp đôi cánh bay vô miền viễn mộng ./.

                                        Châu Thạch

No comments: