Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Tuesday, June 20, 2017

MIỀN TÂY / AI NÀO DỄ QUÊN? - Võ Tấn Hùng và Hoành Châu


MIỀN TÂY

Miền Tây đẹp cảnh đẹp người,
Sao không say được?...
                Đừng cười đấy nha!
Miền Tây cây trái la đà,
Trên sông nắng trải chuyến phà Đình Khao.
Miền Tây thơ cứ nôn nao
Bao nhiêu kỷ niệm hôm nào khó quên!
          VÕ TẤN HÙNG

     AI NÀO DỄ QUÊN?
Đẹp sao tình cảm con người
Tri âm  thi phú, chín, mười  "độc"  nha?
Lời thơ xúc tích đậm đà  
Chùng chân thơ thẩn bên phà Đình Khao
Lục bình hoa tím  hôm  nao
Bồng bềnh  ngã  sóng, ai nào dễ  quên !
                     HOÀNH CHÂU

No comments: