Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Tuesday, June 20, 2017

CHÙM THƠ CHU VƯƠNG MIỆN 7; 8


              Nhà thơ Chu Vương MiệnCHÙM THƠ CVM 7

đã đẹp đương nhiên hát không hay
mà phải mặt rỗ mắt toét
như cụ Trương Chi thì hát mới hay ?
người bình thường
tỉnh táo làm thơ dở
phải điên điên khùng khùng
như cụ Bùi Giáng làm thơ mới hay
người bình thường ra đường
mặc quần áo đàng hoàng
đi nghênh ngang ngoài phố
thằng điên thường cởi truồng
vừa đi vừa nói làm xàm
ngâm thơ hát nghêu ngao
thiên hạ khen trích tiên ?

thèm không được
khổ
yêu không xong
cũng khổ
già xuống lỗ
khổ
khổ đủ trăm chiều


CHÙM THƠ CVM 8

ngày xưa chỉ là một
bây giờ già chia làm hai
trên good morning
dưới good bye
trên muốn tiến 
dưới muốn thụt lúi
trên một đường
dưới một nẻo
trên xơi cơm sườn
duới xơi cháo
trên cứng thì dưới mềm
trên ồn ào 
dưới nằm im
trên nổ hơn pháo rang
dưới bó giáp qui hàng

ngẫm đời lại có cụ Tú Xương
ậm à vớ vẩn lại ương ương
một trà một rượu và một ghệ
nhàn nhã quanh năm chả thấy phiền
học hành phơ phất thi chả đậu
chi hồ giã dã học mà chơi ?
nho nhe cũng đến hồi mạt vận
chữ nghĩa chả hơn một lũ bồi
văn chương tụng mãi nghe mà nhảm
chả tích sự chi ? giữa chợ đời

                  CHU VƯƠNG MIỆN

No comments: