Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Monday, May 29, 2017

HÔM TÔI VỀ - Thơ Thủy Điền


       
                           Tác giả Thủy Điền


HÔM TÔI VỀ

Hôm tôi về nhìn quê buồn quá
Người thân, quen đâu mất hết rồi
Chỉ toàn người lạ nhìn tôi
Lòng ôi đau xót bùi ngùi vô biên

Ngày xa xứ lên đường vượt biển
Tuy không người đưa tiễn, tiễn đưa
Nhưng quê còn lắm dư thừa
Thân, quen bao kẻ sớm trưa ngày ngày

Hôm tôi về thật là áy náy
Khi hỏi chào người mới, tha phương
Buồn ơi ! Ơi hỡi là buồn
Giọng người năm cũ tôi thương đâu rồi.

                                          Thủy Điền
                                         29-05-2017

No comments: