Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Monday, February 27, 2017

KHÔNG CÓ LẼ... - thơ Vĩnh Thuyên

Tác giả Vĩnh Thuyên
KHÔNG CÓ LẼ...
Vĩnh Thuyên 

Không có lẽ một tôi đứng đợi
Mây trên đầu và nước ở dưới chân
Vì không phải loài chim trốn bão
Bay thật cao nên mỏi cánh lưng chừng 

Không có lẽ yêu thương là tội
Khi chợ tình đã hết người mua
Em đừng sợ mùa đông qua vội
Nắng không về!
em đã về chưa? 

Không có lẽ dòng sông chạy mất
Chỉ tên em khắc kín nơi này
Nơi không có, có không, có lẽ
Đêm hoang tàn gió cũng sang ngang

Không có lẽ mình tôi có lẽ...


VT

No comments: