Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Wednesday, January 4, 2017

ĐẦU NĂM ĐỌC KIM VÂN KIỀU - Thơ Hoàng Yên Lynh


 
                 Nhà thơ Hoàng Yên LynhĐẦU NĂM ĐỌC KIM VÂN KIỀU
                          
Đầu năm cạn chén rượu nồng
Kim Vân Kiều lại nao lòng bể dâu
Trang thơ còn đến mai sau
"Những điều trông thấy mà đau đớn lòng..." *
 Đường đời được mất, tử sinh
Thủy chung, thành bại ân tình ngổn ngang
Ngậm ngùi trong đục, nhục vinh
"Nghĩ mình, mình lại thương mình xót xa..." *
Tha phương mòn gót bôn ba
Khúc Kiều thấm đẫm mưa sa cuối trời
Tố Như tâm sự đầy vơi...

                                 
Hoàng Yên Lynh

..... 

* Kiều (Nguyễn Du)

No comments: