Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Saturday, November 26, 2016

TẰM TƠ - thơ Chu Vương Miện
TẰM TƠ
Chu Vương Miện

chả có con tằm nào
ăn lá dâu rồi nhả ra lá dâu
mà toàn là nhả ra tơ
kéo ra sợi
và dệt thành vải lụa
may ra thành quần áo
để cho con người mặc
còn thân tằm chết mất xác
con người mặc áo lụa áo hoa
tưỏng rằng thấy thăng hoa
mà khổ thấy ông bà nội
khổ từ lúc sinh ra
cho đến khi nhắm mắt
cũng chả hơn gì con tằm
cũng chỉ còn là cái xác

CVM

No comments: