Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Friday, August 5, 2016

VIẾT BÊN BỜ THẠCH HÃN - thơ Nguyễn Huy Khôi

Ảnh từ trang: dulich.quangtri.gov.vn


     VIẾT BÊN BỜ THẠCH HÃN
         Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ
         Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
                          (Lê Bá Dương)

Bên bờ Thạch Hãn chiều nay
Khăn mây một dải trắng bay trên đầu
Sông trôi, ... nước đã thay mầu
Bạn tôi nằm lại đáy sâu, ... không mồ (!)

Tràn xanh gió nghẹn đôi bờ
Đất thiêng trả nghĩa, ... bạn giờ thẳm xa! ...
Cầm lòng trên "Bến thả hoa" *
Mắt không gìm nổi lệ nhòa, ... cầu siêu!

Tượng đài lồng lộng ráng chiều
Soi dòng Thạch Hãn trong veo sắc trời
Bạn tôi quên tuổi xuân đời
Hóa thân bãi mật sa bồi triền sông
Ẩn mình sau những chiến công
Mở trời nắng mới, non sông đổi đời

Sóng như tiếng Mẹ âu ời
Vỗ ru hồn cốt bạn tôi đang nằm!

* "Bến thả hoa": Do chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị xây dựng nên để hành lễ cầu siêu cho những chiến sĩ vô danh nằm lại đáy sông Thạch Hãn!

                 NGUYỄN HUY KHÔI
    Email:nguyenhuykhoi48@gmail.com
                 Cổ Đô Ba Vì Hà Nội
                    ĐT:0983264618
                 


No comments: