Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Monday, August 15, 2016

THU SỚM - Thơ Đặng Xuân Xuyến


THU SỚM


Em hỡi! Mùa thu đã đến chưa?                    
Có nghe se lạnh gió chuyển mùa?                                  
Có nghe thoang thoảng thơm cốm mới?                                        
Có thấy nhà bên rúc rích cười?                                            

Em nhỉ. Mùa thu đến thật rồi
Sương chiều bảng lảng rắc muôn nơi
Diều ai dìu dặt chòng chành nắng
Vắt vẻo em cười. Ơ ... đã thu.

Làng Đá, Hưng Yên 18.09.2015
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

No comments: