Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Friday, August 5, 2016

CHIA LY - thơ Chu Vương Miện

Tác giả Chu Vương MiệnCHIA LY

Chu Vương Miện

Em một đầu
anh một đầu
hai phía cùng khiêng
em đi trưóc
anh đi sau
tình yêu nằm phủ mặt trên cáng
chết ngắc từ lâu
không vòng hoa tang
không kèn trống
hai người âm thầm khiêng
đến nghiã trang
tình yêu vĩnh viễn nằm đó
muôn đời
không cần chia tay
từ giã
đường ai nấy đi

CVM


No comments: