Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Tuesday, November 17, 2015

BỤI THỜI GIAN - thơ Phạm Phan Hòa

Tác giả Phạm Phan Hòa

BI THI GIAN
                         * Gi Thúy TM.

Tr v ngày tháng tui thơ
Cho tôi ung cn di kh mà say.
Chiu tà nương cánh mây bay
Th bun vui trút đng cay ngm ngùi
...Tr con đường nhng ngược xuôi
Tr thi gian lp bi vùi du chân.
Gi em màu mt trong ngn
Chưa vương hn di chưa ln làm ngơ
Ngi trong theo nhng gic mơ...
Tr bao ánh mơ h lnh căm!
Đã tng - vn tha xa xăm
... Sm mai mt cõi mù tăm người v!
Tr đi quanh qun cơn mê.
Gi em gi h câu th thy chung.
Còn vương mt no khôn cùng
Còn trong nhau thoáng ngi ngùng em ơi.

Phm Phan Hòa
QN, 24/10/2015

No comments: