Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Sunday, November 8, 2015

BIỂN và EM - thơ Đoàn Vũ

Tác giả Đoàn Vũ


        

Đoàn Vũ 

BIỂN và EM     

Con sóng dập dồn
lòng em cồn cào bão nổi
sóng giận hờn ai?
mà lặng thầm đi vội
biết,
biển với em
đâu có điều gì gian dối
sao nỡ để trơ bọt ngậm ngùi
theo nhịp bước thời gian…

chiều bùi ngùi em bên biển
lang thang
nghe con sóng cứ nhỏ to trò chuyện
nghe xa xa vọng lời chim yến
nằng vẫn chia đều
biển xanh-trời xanh.

chiều dùng dằng
trước biển đợi anh
…biển thổn thức
như chính trong em thổn thức
biển rạo rực
như chính hồn em rạo rực
sóng-sóng vẫn dập dồn
choàng lên bờ
khôn nguôi…
chiều dùng dằng
đợi thôi…đợi thôi!...
  Ðoàn Vũ 
 Hội viên hội Văn Nghệ Bình Thuận.
Email: vudoan0102@gmail.com.
No comments: