Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Saturday, October 24, 2015

THƠ SONG NGỮ ANH - VIỆT - Hồng Tâm / Hàn Quốc Vũ                 Hồng Tâm 
Thơ song ngữ Anh - Việt :


CHỈ YÊU MỘT NGƯỜI

Có yêu trăng biết mình nhung nhớ
Hằng đêm trăng thức viết bài thơ
Vậy mà... người vô tình không hiểu
Thương mảnh thân mình 
bóng bơ vơ
Có yêu trăng biết mình mang nợ
Mãi chờ người vàng năm tháng trôi
Mặc kệ xuân tàn hoa mãi đợi
Yêu bóng anh hùng chỉ thế thôi.

                                Hồng Tâm 


ONLY LOVING A PERSON

To be loved the moon has recognized itself missing
Night by night it waking up composing the sentimental poem 
However,... the person unintentional, not understand 
To be a piece of body, myself, the lonely shade

To be loved it knows itself was in debt
Forever, waiting the one, yellowing the month and year 
Ignoring the faded Spring, forever the flower waiting for
Loving the shade of hero, so like that.

(Translated by Mr. Hàn Quốc Vũ)


No comments: