Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Friday, October 23, 2015

TẢNG ĐÁ - thơ Chu Vương Miện

Tác giả Chu Vương Miện


Chu Vương Miện
TẢNG ĐÁ 

nằm một chỗ
nước chẩy hoài quanh năm
một năm 12 tháng
mỗi tháng một đêm rằm
Phật Tổ cũng là người
Triết Gia cũng là người 
vua quan cũng là người 
toàn là bá tánh thôi

có ngừơi tin ở mình
người tin ở kẻ khác
tin thật hay chả tin
khi chết thì vẫn chết 
chết là không còn thở
chê ngủ giường ngủ đất
suốt phần đời lặng im
không cười và không khóc
tài chết ngoài pháp trường
sắc sè sè mặt cỏ
hỏi ai nằm chốn đó 
hầu như đủ lãng quên 
giữa sự sống và chết
ở nom sông Tiền Đường
nẻo nào du địa phủ
nẻo nào qui cố hương
đạo cô lần tràng hạt
chèo đò vãi Giác Duyên
xưa lầu hồng cao ngất
giờ mái dột am thiền

                    CVMNo comments: