Chúc Mừng Năm Mới

Văn Nghệ Quảng Trị kính chúc quý nhà thơ, nhà văn cọng tác viên và quý bạn đọc Năm mới 2017 Đinh Dậu VẠN SỰ AN LÀNH

Tuesday, August 1, 2017

KHÔNG DƯNG - Thơ La Thuỵ
  
   KHÔNG DƯNG

   Không dưng... dấn bước phiêu bồng
   Tìm về biển vắng rừng tòng hoang sơ
   Thì ừ bèo dạt xa bờ
   Ta bà gạn lắng, chân như... tính thiền
   Đáo bĩ ngạn, tâm như nhiên
   Dưng không hốt ngộ.... luỵ phiền... sắc không !

                                                          La  Thuỵ

No comments: