Chúc Mừng Năm Mới

Văn Nghệ Quảng Trị kính chúc quý Nhà thơ, Nhà văn , Nhạc sĩ và quý Bạn đọc NĂM MỚI MẬU TUẤT VẠN SỰ AN LÀNH

Tuesday, August 1, 2017

KHÔNG DƯNG - Thơ La Thuỵ
  
   KHÔNG DƯNG

   Không dưng... dấn bước phiêu bồng
   Tìm về biển vắng rừng tòng hoang sơ
   Thì ừ bèo dạt xa bờ
   Ta bà gạn lắng, chân như... tính thiền
   Đáo bĩ ngạn, tâm như nhiên
   Dưng không hốt ngộ.... luỵ phiền... sắc không !

                                                          La  Thuỵ

No comments: