Chúc Mừng Năm Mới

Mười năm Văn Nghệ Quảng Trị, 2008 - 2018

Wednesday, March 11, 2009

Thơ về sông Thạch Hãn

ĐÊM THẠCH HÃN

Thạch Hãn một dòng nước trăng long lanh/ Cỏ non nhớ ai thiết tha cổ thành?/ Khói hương lên trời mà thành mây trắng/ Thịt xương vùi đất mà thắm lá xanh...
BÙI QUANG THANH

Pháo hoa đỏ trời. Đèn trôi kín sông

Thạch Hãn đêm nay sóng vỗ nghẹn lòng

Vạn đèn hoa – vạn bàn tay vẫy

Nhân thêm mất mát, bồi thêm thương mong

Đò ai gác chèo trôi trong mông lung?

Áo trắng chờ ai hỡi vạn anh hùng

Những tuổi đôi mươi mấy bờ thế hệ

Thạch Hãn một dòng chẳng chia riêng, chung

Thạch Hãn một dòng nước trăng long lanh

Cỏ non nhớ ai thiết tha cổ thành?

Khói hương lên trời mà thành mây trắng

Thịt xương vùi đất mà thắm lá xanh.

Ai biết chăng ai một thời trận mạc

Bao tuổi đôi mươi chợt thành bùn đất

Biết mấy măng tơ đi mãi không về

Để những lời ca như là tiếng nấc

Thạch Hãn một dòng, máu Nam máu Bắc

Sũng các chiến hào, đỏ ngầu bến Vượt

Hơn vạn trái tim cao ngất tượng đài

Tám mươi mốt ngày bão lửa Bảy Hai.

Đêm “tráng ca” – lời ca nghẽn giọng

Đất dưới chân tôi như nghìn độ nóng

Lửa và bom. Và nhịp trái tim dồn...

Thạch Hãn rực hoa, đèn

Hay cuộn cháy đau thương?

30/4/2007
Nguồn: www.vannghequandoi.com


Đáy sông vẫn đó bạn yên nằm

LÊ BÁ DƯƠNG
Quý mến tặng Hoàng Công Danh

Ta trở lại một thời Thạch Hãn
Đáy sông vẫn đó, bạn yên nằm
Xin rứt lửa từ trái tim ứa máu
Nén hương lòng góp lửa cháy ngàn năm

Nguồn: http://lebaduong.vnweblogs

No comments: