Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, July 11, 2020

THANH MINH THANH NGA, TẤT CẢ ĐỀU IM LÌM - Thơ Chu Vương Miện


THANH MINH THANH NGA

Chúng con ngậm rơm cắn cỏ
Quỳ lạy chư quân tử mười phương tám hướng
Chúng con xin xác định lại rõ ràng
Thân phận chúng con
Chỉ là lũ nhà quê nhà mùa
Dùi đục chấm mắm cáy “trong đội trống kèn đám ma”
Nói tắt là phường bát âm
Cùng kiêm luôn nghề cung văn “khóc mướn”
Cho những bọn đồng cốt
Duy nhất chỉ là nghề còm kiếm cơm
Chúng con khước từ những danh từ
“nghệ sĩ ưu tư và nghệ sĩ nhân dân”
Một tháng đôi lần khi có khi không
Đám ma đám chay đám lên đồng…
Chúng con kẻ chơi đàn nguyệt, đàn cò, trống mõ
Kèn ò e í e
Làm cho hiện trường om sòm rậm đám
Kiếm chút tiền còm
mua gạo nấu cháo ăn cho qua ngày
yêu cầu trước sau chỉ có vậy ?
không văn chương
không nghệ thọt
không đi cà nhắc
sinh hoạt què quặt trong chốn
hương đảng làng thôn dốt nát
chúng con tuyệt đối không dám mơ cao trèo cao
sau nay trở thành những Tú Xương, Quang Dũng
Nguyễn Bính, Tản Đà
Cắc cắc tùng tùng ê ê a a
Từng từng từng từng tom tom tom
Thằng nào thằng nào thằng nào tao tao tao
Khả năng của chúng con
Tài nghệ của chúng con
Chỉ vậy
Không văn công văn tư
Không văn nô văn đùa
Không văn veo
Chỉ kiếm cơm ngày hai bữa
Chán lộn tùng phèo


TẤT CẢ ĐỀU IM  LÌM

Không có gì ? mà sự thể là vậy
Không tiếng chim muông
Không tiếng nhạc của xe bán kem
Không tiếng xe cứu hoả cứu thương
Im lìm
Ma cuội nói dốc
Cà tửng hoang tưởng tự sướng vĩ cuồng
Thu gom chất vài đống
Chờ mang đốt
Bây chừ nông trại
Toàn ngỗng đực kêu cả ngày
Đòi ăn dành gái
Điếc cả hai tai
Nhức cả đầu óc
Toàn là hàng dổm hàng mã
Toàn nan tre phên cót
Vàng vó đốt cho ngừời chết
Làm đồ chơi cho trẻ con
Trước và sau chỉ vậy ?
Vẫn vài con cu gáy
Vài con cu mồi
Gáy tối ngày
Gáy suốt đời

                         Chu Vương Miện

1 comment:

Lãng Tử said...


Thơ Chu Vương Miện tưng tửng dạng bị chập mạch...