Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, September 18, 2019

MINH GHỌA | NGANG - Thơ Chu Vương Miện

Nhà thơ Chu Vương Miện
MINH GHỌA
Chu vương Miện
-
người trước ta
thác khuya rồi ta mới sinh
thành ra ta có soạn ra thơ
các vị cũng không biết đường nào mà đọc
-
còn người cùng thời với ta
sanh vào thời kỳ đại loạn
ăn toàn là cỏ cây
chỉ chờ chết ?
vậy là ta mang tất cả thơ từ
quăng thùng rác
lớp sinh sau
từ phồn thể chuyển sang giản thể
chả biết đâu vào đầu ?
mà mò
-
thời gian thì vô cùng
không gian thì vô tận
tất cả đều quay
o ngừng
o có cái nào cố định
1 chỗ
hôm qua hôm nay và ngày mai
chỉ là 1 chuỗi thời gian liên tục
o ngày o đêm
tuy nhiên ở trần gian
thời Mật thời Đường
phải kể Trần Tử Ngang
-
NGANG
đèo Ngang ở giữa Quảng Bình
ngay Hoành Sơn Quan
có người làm thơ đi qua
là Bà Huyện Thanh Quan
đò ngang
là thời chưa có cầu
nơi nào mà chả có
rượu ngang
là rượu nấu bằng gạo tẻ
uống tạm tạm đỡ nghiền
thơ Ngang
là thơ thời Trung Đường

của Trần Tử Ngang

Chu Vương MiệnNo comments: