Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, September 11, 2018

TRÒN VUÔNG TAM GIÁC - Thơ vui - Trần Mai Ngân

Trần Mai Ngân


TRÒN VUÔNG TAM GIÁC 

Nhớ VUÔNG VUÔNG nhớ TRÒN TRÒN 
TRÒN VUÔNG TAM GIÁC héo mòn VUÔNG VUÔNG 
VUÔNG TRÒN, TRÒN muộn ...muộn thôi 
Xa VUÔNG cách biệt để tôi VUÔNG TRÒN 

Bây giờ TRÒN lại TRÒN VUÔNG
Hay là TAM GIÁC TRÒN muôn phương nào
TRÒN TRÒN VUÔNG ngọt VUÔNG ngào
TRÒN VUÔNG TAM GIÁC vẽ màu TRÒN VUÔNG 

Gửi lời TAM GIÁC TRÒN VUÔNG 
Anh đi học chữ TRÒN VUÔNG em chờ
VUÔNG TRÒN anh viết bài thơ
Gửi về em đọc bất ngờ TRÒN VUÔNG...

VUÔNG TRÒN TAM GIÁC hứa suông
Anh quên TRÒN hết là VUÔNG thuở nào
VUÔNG TRÒN TAM GIÁC lời chào
TRÒN VUÔNG đã hết ngọt ngào từ đây...

TAM GIÁC TAM GIÁC mê say
Vẫn TRÒN VUÔNG  đợi từng ngày TRÒN VUÔNG 
Con trăng tháng Tám TRÒN VUÔNG 
Mà anh TAM GIÁC đi luôn VUÔNG TRÒN!

                                   Trần Mai Ngân 
                                       11-9-2018

No comments: